Najjači kurs ikada!!!
24 000 - 36 000 RSD

DOKTORIRAJ SVAKI ASPEKT POSLOVANJA U HORECA SEKTORU!

24 000 - 36 000 RSD
SPECIJALNI POPUST ZBOG PANDEMIJE COVID 19
Treća generacija polaznika 2020
11 700 RSD